چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
برترین های اخلاقی معرفی شدند
از دانش آموزان برتراخلاقی دبیرستان ماندگار البرزتقدیر شد
از دانش آموزان برتراخلاقی دبیرستان ماندگار البرزتقدیر شد
در طرحی برای انتخاب دانش آموزان برتر از نظر خصوصیات اخلاقی با مشارکت دانش آموزان خلاق دبیرستان ماندگار البرز و مسئولین مدرسه به اجرا درآمد.
براین اساس یک نفر برتر با شاخص های اخلاقی  از سوی دانش آموزان درهر کلاس انتخاب گردید و یک نفر هم از سوی مسئولین مدرسه معرفی گردید 
اگر چه همه دانش آموزان البرز نمونه اخلاق و ادب می باشند اما به رای افراد درمجموع یکصد نفر از دانش آموزان برتر معرفی شدند .
طی مراسمی امروز صبح در مراسم صبحگاه از نفرات برگزیده تقدیر بعمل آمد.
 
انتهای پیام/.