چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کسب مقام نخست دومیدانی دبیرستان در شهر تهران
کسب مقام نخست دومیدانی دبیرستان ماندگار البرز در شهر تهران
کسب مقام نخست تیم  دومیدانی دبیرستان ماندگار البرز در شهر تهران
تیم دو میدانی دانش آموزی دبیرستان ماندگار البرز پس از کسب رتبه نخست در منطقه 6 
توانست بر رقبای استان تهران نیز غلبه کرده و به مقام نخست دست یابد
انتهای پیام/.