چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
انتخاب دانش آموزان برتر اخلاقی در دبیرستان ماندگار البرز

اهدای مدال اخلاق به دانش آموزان برتر

 

انتخاب دانش آموزان برتر اخلاقی در دبیرستان ماندگار البرز

اهدای مدال اخلاق به دانش آموزان برتر

دبیرستان ماندگار البرز در راستای اهداف عالیه نظام آموزش و پرورش و با توجه به ساهت های شش گانه نظام آموزشی و همچنین توجه به اخلاق و ادب و تربیت دانش آموزان متخلق به اخلاق اسلامی اقدام به انتخاب دانش آموزان برتر در حوزه اخلاق نموده است

دبیرستان ماندگار البرز بعنوان نماد مدارس کشور با ارئه طرح « مدرسه اخلاق» با مشارکت دانش آموزان و براساس شاخص هایی نظیر نظم ، ادب ، خوش رفتاری ، گفتار و بیان نیک ، رعایت احترام همسالان و بزرگترها ، مشارکت در امور خیر ، کمک به محرومان و مظلومان ، مشارکت در برنامه های مدرسه ، نظافت و بهداشت  و... اقدام به الگوسازی اخلاقی نمود در هرنوبت از این طرح یک نفر از هرکلاس از سوی دانش آموزان انتخاب می شود و یک نفر با نظر کارکنان مدرسه معرفی تقدیر و هدیه می گردند

انتهای پیام/.