چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
راهیابی دانش آموزان دبیرستان ماندگارالبرز به مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاهی
راهیابی دانش آموزان دبیرستان ماندگارالبرز به مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاهی در سطح کشور
راهیابی دانش آموزان دبیرستان ماندگارالبرز به مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاهی در سطح کشور
دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز توانستد در بین دانش آموزان شهر تهران و از میان تنها 6 سهمیه ورود به مسابقات کشوری 4 سهمیه حضور در مسابقات را کسب کردند
انتهای پیام/.