چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
کسب مقام اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی
کسب مقام اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی توسط دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
کسب مقام اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی 
دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز توانستند مقام نخست مسابقات آزمایشگاهی را کسب کنند 
دانش آموزان کامیار طارشی و پویان بخشی از پایه یازدهم موفق به کسب این عنوان شدند . این موفقیت را مدیر دبیرستان به حسینی مسئول آزمایشگاه ، همکاران ایشان ، دانش آموزان و خانواده ایشان صمیمانه تبریک گفت
انتهای پیام/.