چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷
اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان (دوره اول) دبیرستان ماندگار البرز
اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره اول دبیرستان ماندگار البرز دوشنبه 16 مهر با حضور تمامی منتخبین در سالن کنفرانس برگزارشد.
در این جلسه آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز به منتخبین ، خیر مقدم و تبریک گفتند و از زحمات اعضاء انجمن سال تحصیلی گذشته تقدیر و تشکر کردند.
در ادامه آقای محمدی  پیرامون مسائل مربوط به انجمن و وظایف اعضاء و همینطور انتظارات مدرسه مطالبی را بیان داشتند.
سپس آقای مجیدی مدیر دوره اول ضمن تشکر از اعضاء انجمن سال گذشته، به اعضاء جدید خیر مقدم گفتند و  گزارشی از
عملکرد دوره اول در سال تحصیلی گذشته در زمینه های آموزشی ، پرورشی ،اداری و انضباطی در جلسه ارائه کردند.
در این جلسه اعضاء هیات رئیسه و کمیته های تخصصی انجمن با رای گیری انتخاب شدند.
 
 
انتهای پیام/.