چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۷
آقای خدایار قاسمی به عنوان نماینده دبیران دوره دوم انتخاب شدند
درجلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگار البرز ( دوره دوم ) 
آقای خدایار قاسمی با اکثریت آراء به عنوان نماینده دبیران
انتخاب شدند .
درجلسه شورای دبیران دبیرستان ماندگار البرز ( دوره دوم ) که روز دوشنبه مورخ 97/7/30 برگزار شد آقای خدایار قاسمی
با اکثریت آرای دبیران  دوره دوم دبیرستان البرز به عنوان نماینده دبیران انتخاب شدند .
 
 
انتهای پیام/.