چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷
جلسه تخصصی دپارتمان های آموزشی دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد
جلسه تخصصی دپارتمان های آموزشی دبیرستان ماندگار البرز
با حضور دبیران جهت همفکری و هماهنگی بیشتر و
نقد و بررسی علمی محتوای کتب درسی  برگزار شد.
بعد از جلسه شورای دبیران
جلسه تخصصی دپارتمان های آموزشی دبیرستان ماندگار البرز ، با حضور دبیران جهت همفکری و هماهنگی بیشتر برگزار شد.
هدف از برگزاری جلسه تخصصی دپارتمان های آموزشی ، همفکری و هماهنگی بیشتر دبیران ، نقد و بررسی علمی محتوای کتب درسی،
بحث و تبادل نظر جهت برنامه ریزی برای افزایش و ارتقای سطح علمی و مهارتی دبیران ، و تشویق و ترغیب دبیران به استفاده از
روش های تدریس فعال و مشارکتی بیان شده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.