چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز شنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۷
اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان ( دوره دوم ) دبیرستان ماندگار البرز
در این جلسه آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز به منتخبین ، خیر مقدم و
تبریک گفتند و از زحمات اعضاء انجمن سال تحصیلی گذشته تقدیر و تشکر کردند.
سپس آقای محمدی پیرامون مسائل مربوط به انجمن و وظایف اعضاء و کمیته های
تخصصی انجمن و همینطور انتظارات مدرسه مطالبی را بیان داشتند.
اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره دوم دبیرستان ماندگار البرز سه شنبه اول آبان  با حضور تمامی منتخبین در سالن کنفرانس برگزارشد.
در این جلسه آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز به منتخبین ، خیر مقدم و تبریک گفتند و از زحمات
اعضاء انجمن سال تحصیلی گذشته تقدیر و تشکر کردند. سپس آقای محمدی  پیرامون مسائل مربوط به
انجمن و وظایف اعضاء و کمیته های تخصصی انجمن و همینطور انتظارات مدرسه مطالبی را بیان داشتند.
در این جلسه اعضاء هیات رئیسه و کمیته های تخصصی انجمن با رای گیری انتخاب شدند.
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.