چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید دانش آموزان رشته علوم انسانی دیبرستان ماندگار البرز از دفتر یکی از نشریات
بمناسبت هفته پژوهش روز دوشنبه 26 آذر97 ،گروهی از
دانش آموزان عضو هیئت تحریریه نشریه رشته علوم انسانی
دبیرستان البرز ( ماندگار)به همراه معاون پرورشی پایه از
دفتر یکی از نشریات بازدید کردند.
بمناسبت هفته پژوهش روز دوشنبه 26 آذر97 ،گروهی از دانش آموزان
عضو هیئت تحریریه نشریه رشته علوم انسانی دبیرستان البرز ( ماندگار)
به همراه معاون پرورشی پایه از دفتر یکی از نشریات بازدید کردند.
این بازدید با هدف آموزش دانش آموزان با اصول و چارچوب های کار نشریه ،
فرایند تولید محتوا ، و چگونگی انجام کار هماهنگ و کیفی در حجمی گسترده انجام شد.
دانش آموزان در این دیدار با مدیر مسئول ، سر دبیر و چند تن از اعضای هیئت تحریریه
نشریه گفتگو کردند.
 
 
 
انتهای پیام/.