چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷
با توجه به لغو امتحانات در روز شنبه اول دی ماه 97، برنامه تصحیح شده امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد
با توجه به لغو کلیه امتحانات در روز
شنبه مورخ  1/ دی/ 97 ، به اطلاع 
می رساند برنامه تصحیح شده و تغییر
یافته امتحانات متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
با توجه به لغو کلیه امتحانات در روز شنبه مورخ 1/دی/97 ، به اطلاع
می رساند برنامه تصحیح شده و تغییر یافته امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/.