چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز پنج‌شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۷
صعود مقتدرانه تیم والیبال دبیرستان ماندگار البرز به جمع چهار تیم برتر
تیم والیبال دوره دوم دبیرستان ماندگار البرز با درخشش
دانش آموزان والیبالیست در مسابقات قهرمانی مدارس
آموزش و پرورش منطقه شش تهران ، مقتدرانه به جمع
چهار تیم برتر صعود کردند.
تیم والیبال دوره دوم دبیرستان ماندگار البرز با درخشش دانش آموزان والیبالیست در مسابقات
قهرمانی مدارس آموزش و پرورش منطقه شش تهران ، مقتدرانه به جمع چهار تیم برتر صعود کردند.
 
انتهای پیام/.