چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز پنج‌شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز از مجلس شورای اسلامی
دانش آموزان رشته علوم انسانی دبیرستان ماندگار البرز،
روز چهارشنبه 28 آذر 97 از مجلس شورای اسلامی بازدید
و با نمایندگان مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی
گفتگو کردند.
دانش آموزان رشته علوم انسانی دبیرستان ماندگار البرز، روز چهارشنبه 28 آذر 97 از مجلس شورای اسلامی
بازدید و با نمایندگان مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردند.
این بازدید با هدف آشنایی دانش آموزان از نزدیک با نحوه کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
و همچنین نحوه بررسی و تصویب قوانین و شیوه های قانونگذاری صورت گرفت.
در این بازدید دانش آموزان با سه نفر از نمایندگان تهران ، آقای دکتر الیاس حضرتی ، آقای دکتر رحیمی
و خانم دکتر سیاوشی گفتگو کردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.