چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷
برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب بیست سال و سه روز در دبیرستان ماندگار البرز
مسابقه کتابخوانی از کتاب " بیست سال و سه روز "
خاطرات جوانترین شهید مدافع حرم با حضور
دانش آموزان در سالن امتحانات شهید مطهری
دبیرستان ماندگارالبرز برگزار شد.
مسابقه کتابخوانی از کتاب " بیست سال و سه روز " خاطرات جوانترین شهید مدافع حرم
با حضور دانش آموزان در سالن امتحانات شهید مطهری دبیرستان ماندگارالبرز برگزار شد.
هدف از برگزاری این مسابقه کتابخوانی ترویج پیام ها و ارزش های انقلابی و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی بیان شده است .
کتاب " بیست سال و سه روز " روایت زندگی و خاطرات جوان ترین شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی است که تنها بیست سال
در این دنیا زندگی کرد و بیست و یکم آبان سال 94 در شهر العیس حلب به شهادت رسید.
این مسابقه کتابخوانی با مشارکت گروه فرهنگی ابو وصال و به همت معاونت پرورشی دبیرستان ماندگار البرز انجام شد
در این مسابقه آقایان محسن پور صدیقی (کلاس 107 ) ، محمد مدرس زاده ( کلاس 107 ) ، علیرضا خسروی ( کلاس 104 ) به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
 
 
 
 
انتهای پیام/.