چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز دوشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای انضباطی دبیرستان ماندگار البرز
جلسه شورای انضباطی دبیرستان ماندگار البرز با هدف ارزیابی و
تحلیل عملکرد نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97 و بحث و تبادل
نظر پیرامون شاخص های انضباطی با حضور معاونین انضباطی و
مدیران پایه های تحصیلی به ریاست مدیر دبیرستان البرز برگزار شد.
جلسه شورای انضباطی دبیرستان ماندگار البرز با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد نیمسال اول
سال تحصیلی 98 - 97 و بحث و تبادل نظر پیرامون شاخص های انضباطی با حضور معاونین
انضباطی و مدیران پایه های تحصیلی به ریاست مدیر دبیرستان البرز برگزار شد.
در این جلسه آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز ضمن تقدیر و تشکر از مساعی و تلاشهای معاونین
انضباطی و دیگر همکاران ، در رابطه با حضور و غیاب و مراقبت بر نحوه رفتار و کردار دانش آموزان بر اساس
آیین نامه های انضباطی مصوب و ایجاد محیطی آموزنده و با نشاط و پرورش دهنده برای شکوفایی بیشتر
دانش آموزان مطالبی را بیان داشتند.
 
انتهای پیام/.