چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز یکشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
نشست تخصصی " بازتاب فرهنگ ایران در سفر نامه های دوران صفویه " در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
نشست تخصصی " بازتاب فرهنگ ایران در
سفرنامه های دوران صفویه " با حضور جمعی
از دانش آموزان دوستدار تاریخ در سالن جلسات
دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
نشست تخصصی " بازتاب فرهنگ ایران در سفرنامه های دوران صفویه " با حضور جمعی از دانش آموزان دوستدار تاریخ در سالن جلسات دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
در این نشست تخصصی که به همت انجمن ادبی و هنری دانش آموزان رشته علوم انسانی برگزار شده بود استاد طهرانبند پیرامون فرهنگ ایران در دوره های صفویه با تاکید بر سفرنامه های آن دوران سخنرانی کردند.
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.