چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸
طرح ملی حفظ جزء سی ام قرآن مجید ( طرح بشارت ) با حضور گسترده دانش آموزان علاقمند و مستعد دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد.
آزمون طرح ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم ( طرح بشارت )
با حضور گسترده دانش آموزان مستعد و علاقمند دبیرستان
ماندگار البرز روز یکشنبه تاریخ 16 تیر ماه 98 ساعت 8 صبح
برگزار گردید.
آزمون طرح ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم ( طرح بشارت ) با حضور گسترده دانش آموزان مستعد و علاقمند دبیرستان ماندگار البرز روز یکشنبه تاریخ 16 تیر ماه 98 ساعت 8 صبح برگزار گردید.
طرح ملی حفظ قرآن کریم ( طرح بشارت ) با هدف بستر سازی مناسب انس بیشتر با قرآن حکیم در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان و تلاش برای ارائه آموزشهای علمی و لازم در چگونگی حفظ قرآن کریم و در راستای اجرای دستورالعمل ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن حکیم به همت معاونت پرورشی دبیرستان ماندگار البرز با حضور دانش آموزان علاقمند و مستعد انجام شد.
در پایان به برگزیدگان گواهینامه توسط مدیریت آموزش و پرورش منطقه شش تهران اعطاء گردید.
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.