چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
کسب نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ
رضا عبدالعلیان دانش اموز پایه یازدهم
دبیرستان ماندگار البرز نشان برنز المپیاد
جهانی ریاضی هنگ کنگ را به خود اختصاص
داد.
رضا عبدالعلیان دانش اموز پایه یازدهم دبیرستان ماندگار البرز نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ را به خود اختصاص داد.
مدیردبیرستان ماندگار البرز این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده محترمشان ،دانش آموزان عزیز البرز ، دبیران پر تلاش و همکاران محترم تبریک می گوید.
 
انتهای پیام/.