چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز یکشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
اسامی دانش اموزان رتبه های زیر 1000 رشته ریاضی فیزیک
84 رتبه زیر 1000 دانش آموزان غرور آفرین
رشته ریاضی فیزیک  دبیرستان ماندگار البرز
در کنکور سراسری سال 1398
84 رتبه زیر 1000 دانش آموزان غرور آفرین رشته ریاضی فیزیک
دبیرستان ماندگار البرز
در کنکور سراسری سال 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.