چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
اسامی دانش اموزان رتبه های زیر 1000 رشته علوم تجربی
26رتبه زیر 1000 در گروه آزمایشی علوم تجربی
دانش آموزان غرور آفرین دبیرستان ماندگار البرز
در کنکور سراسری سال 1398
26 رتبه زیر 1000 دانش آموزان غرور آفرین رشته علوم تجربی
دبیرستان ماندگار البرز
در کنکور سراسری سال 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.