چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
درخشش دانش اموزان دبیرستان ماندگار البرز در مسابقات علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسابقات ملی علمی و پزوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
با هدف کشف استعدادها و مهارت دانش اموزان ، با حضور
بیش از 600 گروه از سراسر کشور در مدت زمان 2 روز برگزار
شد ، در این مسابقات ملی حدود 58 دانش اموز از دبیرستان
ماندگار البرزحضور داشتند که از میان آنها 25 دانش آموز رتبه
برتر کشوری را کسب کردند ،
درخشش دانش اموزان دبیرستان ماندگار البرز در مسابقات ملی علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسابقات ملی علمی و پزوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف کشف استعدادها و مهارت دانش اموزان ، با حضور بیش از 600 گروه از سراسر کشور در مدت زمان 2 روز برگزار شد ، در این مسابقات ملی حدود 58 دانش اموز از دبیرستان ماندگار البرزحضور داشتند که از میان آنها 25 دانش آموز رتبه برتر کشوری را کسب کردند ، ازجمله امتیازات این مسابقات ملی ، برای برترین ها علاوه برحمایت های ویژه از جمله عضویت در باشگاه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظر گرفته شده است.
اسامی برترین ها به شرح زیر است:
 
 
 
 
انتهای پیام/.