چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دبیرستان ماندگار البرز قهرمان مسابقات ورزشی منطقه 6 تهران
دبیرستان ماندگار البرز ( دوره دوم ) با کسب 6 مقام اولی
در رشته های والیبال ، هندبال ، تنیس روی میز ، شطرنج ،
دو میدانی ، و دو صحرانوردی  و 2 مقام دومی در رشته های
شنا و بدمینتون و یک مقام سومی در رشته بسکتبال و با کسب
1087 امتیاز با اختلاف زیادی نسبت به رقبای خود در سال
تحصیلی 98-1397 قهرمان مسابقات آموزش و پرورش
منطقه 6 تهران شد .
دبیرستان ماندگار البرز ( دوره دوم ) با کسب 6 مقام اولی در رشته های والیبال ، هندبال ، تنیس روی میز ، شطرنج ، دو میدانی ، و
دو صحرانوردی  و 2 مقام دومی در رشته های شنا و بدمینتون و یک مقام سومی در رشته بسکتبال و با کسب 1087 امتیاز با اختلاف زیادی نسبت به رقبای خود در سال تحصیلی 98-1397 قهرمان مسابقات آموزش و پرورش منطقه 6 تهران شد .
دبیرستان ماندگار البرز در همه عرصه های علمی ، فرهنگی ، عبادی ، سیاسی ، هنری و ورزشی پیشتاز است و به همه ساحت های شش گانه در سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش 1 - ساحت تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی 2- ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای 3- ساحت تربیت علمی و فناوری 4 - ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 5- ساحت تربیت زیستی و بدنی 6 - ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری  توجه ویژه دارد.
 
 
 
انتهای پیام/.