چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۸
تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در راهپیمایی با شکوه اربعین حسینی مهر 98
در یک اقدام شایسته و پسندیده آقای محمدی
مدیر دبیرستان ماندگار البرز از دانش آموزان
عزیز شرکت کننده در راهپیمایی بزرگ و باشکوه
اربعین حسینی مهر 98 با اهداء لوح، تقدیر کردند.
در یک اقدام شایسته و پسندیده آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز از دانش آموزان عزیز شرکت کننده در راهپیمایی بزرگ و باشکوه اربعین حسینی مهر 98 با اهداء لوح، تقدیر کردند.
آقای محمدی در بخشی از این لوح خطاب به دانش آموزان چنین آورده است :
حضور در راهپیمایی اربعین این اجتماع عظیم انسانی و خلق صحنه های عاشقانه بدیع عرصه ظهور منجی عالم و قیام حضرتش را متجلی می سازد.
شایان ذکر است حدود 80 دانش آموز از دبیرستان ماندگار البرز در راهپیمایی باشکوه اربعین شرکت داشتند.
متن لوح تقدیر به شرح زیر است:
 
انتهای پیام/.