چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹
برگزاری سی وپنجمین جلسه هیئت امنادبیرستان ماندگارالبرز
برگزاری سی وپنجمین جلسه
هیئت امنادبیرستان ماندگارالبرز
یکشنبه 1399/10/14

برگزاری سی وپنجمین جلسه هیت امنادبیرستان ماندگارالبرزباحضوراعضای محترم و مدیرکل محترم آموزش وپرورش شهرتهران جناب آقای دکترفولادونددرمحل اتاق شورای اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران درروزیکشنبه مورخ  1399/10/14

دراین جلسه مصوب شد جهت ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی 1399/1400شیوه نامه ثبت نام به مناطق ارسال گردد تا متقاضیان بتوانند ازتاریخ 99/11/15به مدت یکماه نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی  اداره کل آموزش و پرورش شهرتهران  اقدام نمایند.

 

انتهای پیام/.