چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز دوشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
جشنواره موفقیت پایه های هفتم و هشتم برگزار شد
 جشنواره موفقیت با حضور دانش آموزان و اولیای پایه های هفتم و هشتم برگزار شد
جشنواره موفقیت با حضور دانش آموزان و اولیای پایه های هفتم و هشتم دبیرستان ماندگار البرز دوره اول برگزار شد
اسامی نفرات برتر و دریافت کنندگان تندیس ویژه دبیرستان ماندگار البرز دوره اول به شرح زیر اعلام شد.
انتهای پیام/.