چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز دوشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
گواهینامه دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم رسید

دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم برای دریافت گواهینامه سه ساله به دبیرستان مراجعه نمایند
قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم سال تحصیلی 96-95
گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره اول متوسطه و فرمهای هدایت تحصیلی دانش آموزان آماده میباشد.
دانش آموزانی که دوره ی دوم‌متوسطه در مدرسه ای غیر از البرز ثبت نام کرده اند جهت دریافت گواهی های فوق  فقط تا پایان این هفته به دبیرستان مراجعه کنند.
دانش آموزانی که در دوره دوم متوسطه البرز ثبت نام کرده اند نیازی به مراجعه ندارند و گواهی ها به معاونت اجرایی دوره دوم تحویل داده خواهد شد.
انتهای پیام/.