چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز سه‌شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶
سخنرانی دکتر فرهنگ برای دانش آموزان
سلسه سخنرانی های دکتر فرهنگ برای دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
سلسه سخنرانی های دکتر فرهنگ برای دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
دکتر شاهین فرهنگ با حضور در جمع دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز هفته ای یک روز سخنرانی می کنند .
صحبت های ایشان در خصوص مسائل دین باوری و فلسفه نمازآداب نماز سخنرانی و تبادل نظر می نمایند.
در طی دو هفته ای که ایشان در دبیرستان برای دانش آموزان سخنرانی می کنند نظرسنجی های انجام شده حکایت از استقبال خوب بچه از ایشان و مطالب ارزنده دارد.
این سخنرانی در قالب راهی بسوی کمال در مدرسه به اجرا درآمده است
انتهای پیام/.