چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶
برنامه امتحانات نوبت اول
امتحانات نوبت اول دبیرستان ماندگار البرز مطابق برنامه اعلام شده برگزار می گردد
امتحانات نوبت اول دبیرستان ماندگار البرز مطابق برنامه اعلام شده برگزار می گردد
شورای برنامه ریزی دبیرستان ماندگار البرز امروز چهارشنبه 29 آذر با برگزاری جلسه به بررسی برنامه امتحانی با مفاد درسی دانش آموزان و بودجه بندی به نتیجه رسید که امتحانات مطابق برنامه اعلام شده برگزار گردد.
انتهای پیام/.