فرم استعداد یابی واحد پژوهش  

پرسشنامه واحد پژوهش

پرسشنامه واحد پژوهش - مهارت دبیرستان ماندگار البرز

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.

 
دکتر منوچهر قارونی  متخصص قلب و عروق                                         فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار البرز