تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
ورود به مدبر
 
تماس با مدیریت
 
http://mandegaralborz.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/quote_1547281076358.png
 
رویکردهای دبیرستان
 

معرفی مدیریت دبیرستان 

 

اخبار/مقالات حوزه مدیریت

مقاله ارزشمند پروفسور محمد رضا سرکار آرانی در خصوص شرایط جدید آموزش در مدارس
مقاله ارزشمند پروفسور محمد رضا سرکار آرانی
(استاد پداگوژی دانشگاه ناگویا ژاپن)
با عنوان من به خاطر یارم به مکتب میروم
 

دبیرستان ماندگار البرز نماد قدمت و خدمت در تعلیم و تربیت