رویکردهای دبیرستان  
     
 
تماس با مدیریت  
 
http://mandegaralborz.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/quote_1547281076358.png
     
 
ورود به مدبر  
     
 
تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
معرفی مدیریت دبیرستان   
     
 
اخبار/مقالات حوزه مدیریت  
مقاله ارزشمند پروفسور محمد رضا سرکار آرانی در خصوص شرایط جدید آموزش در مدارس
مقاله ارزشمند پروفسور محمد رضا سرکار آرانی
(استاد پداگوژی دانشگاه ناگویا ژاپن)
با عنوان من به خاطر یارم به مکتب میروم
     
 
دبیرستان ماندگار البرز نماد قدمت و خدمت در تعلیم و تربیت