درج مطلب
درس فیزیک استاد یارمحمدی

|همایش اول /  حرکت شناسی و دینامیک|
|روز شنبه مورخ 14010210|
 
 
 

|ادامه همایش اول / فیزیک هسته ای  همایش دوم  / نوسان، موج و فیزیک اتمی|
|روز شنبه مورخ 14010217|
 
 
 
 
|همایش سوم /  برهم کنش امواج|
|روز شنبه مورخ 14010224|
 
 
 
 
|همایش چهارم/  حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز یکشنبه مورخ 14010315|
 
 
____________________________
 
درس هندسه استاد یوسفی
 
|همایش اول  /  بیضی و سهمی|
|روز یکشنبه مورخ 14010218|
 
 
 
 
|همایش دوم - فضای سه بعدی، ضرب داخلی و خارجی|
|روز یکشنبه مورخ 14010225|
 
 
 
|همایش سوم - حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز دوشنبه مورخ 14010302|
 
 
 
___________________________
 
درس گسسته استاد ترکمن
 
|همایش اول  / گراف|
|روز دوشنبه مورخ 14010219|
 
 
 
|همایش دوم مبحث ترکیبیات|
|روز دوشنبه مورخ 14010226|
 
 
|همایش سوم حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز پنجشنبه مورخ 14010326|
 
 
 
 
____________________________
 
درس ریاضی و حسابان استاد سعیدی 
 
|همایش اول / مشتق و کاربردهای آن|
|روز چهارشنبه مورخ 14010221|
 
 
 
|همایش دوم / مشتق و هندسه و آمار|
|روز چهارشنبه مورخ 14010228|
 
 
 
|همایش سوم / حل سوالات امتحان نهایی|
|روز یکشنبه مورخ 14010301|
 
 
 
 
|همایش چهارم / حل سوالات امتحان نهایی|
|روز سه شنبه مورخ 14010310|
 
 
 
___________________________
 
درس شیمی استاد ظهرابی
 
|همایش اول / مرور فصل 1 و 2|
|روز سه شنبه مورخ 14010220|
 
 
 
|همایش دوم مبحث فصل 2 و 3|
|روز سه شنبه مورخ 14010227|
 
 
 
|همایش سوم مبحث فصل 3 و 4|
|روز شنبه مورخ 14010231|
 
 
 
|همایش چهار / حل نمونه سوالات امتحان نهایی|
|روز پنجشنبه مورخ 14010305|
 
 
 
 
__________________________
 
درس زیست شناسی استاد اکبرپور
 
|همایش اول / فصول 5 و 6|
|روز جمعه مورخ 14010223|
 
 
 
|همایش دوم / فصول 6 و 1 و 2|
|روز جمعه مورخ 14010230|
 
 
 
 
|همایش سوم / حل نمونه سوال نهایی|
|روز سه شنبه مورخ 14010315|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همایش های ویژه کنکور سراسری

 
 
درس عربی استاد جال
 
|همایش ویژه کنکور سراسری|
|روز سه شنبه مورخ 14010331|
 
 
|ادامه همایش ویژه کنکور سراسری|
|روز چهارشنبه مورخ 14010401|
 
 
 
تحلیل سوالات درس عربی کنکور سراسری هنر 1401
 
 
______________________________________
 
درس دینی استاد چاووشی
 
|همایش ویژه کنکور سراسری|
|روز پنج شنبه مورخ 14010402|
 
 
_______________________________
 
درس زبان خارجی استاد شکوری
 
|همایش ویژه کنکور سراسری|
|روز جمعه مورخ 14010403|
 
_______________________________
 
درس ادبیات استاد دباغیان
 
|همایش ویژه کنکور سراسری|
|روز شنبه مورخ 14010404|