اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
قهرمانی تیم دو صحرانوردی دبیرستان ماندگار البرز در منطقه 6
قهرمانی تیم دو صحرا نوردی دبیرستان ماندگار البرز در سطح منطقه6

بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز
بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز

سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز
سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز به مناسبت 13 آبانماه

تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات دانش آموزی
تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات شورای  دانش آموزی

سخنرانی دکتر فرهنگ برای دانش آموزان
سلسه سخنرانی های دکتر فرهنگ برای دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
     
 
 
ارتباط مستقیم  
 
     
 
تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع