اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان منطقه 6 شهر تهران
اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان منطقه 6 شهر تهران در دبیرستان ماندگار البرز با حضور مدیرکل آموزش وپرروش شهر تهران 

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان ماندگار البرز با حضور مسئولین
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان ماندگار البرز  با حضور مسئولین وزارتی برگزار شد 

دانش آموزان پایه دهم در اردوی قم
دانش آموزان کلاس 101 به اردوی قم رفتند

جلسه هیئت امنای دبیرستان ماندگار البرز با حضور مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران برگزار شد
اولین جلسه هیئت امنای دبیرستان ماندگار البرز در سال تحصیلی جدید با حضور کمرئی مدیرکل آموزش وپرروش شهر تهران برگزار شد

دانش آموز دوره اول دبیرستان ماندگار البرز مشاور وزیر تعاون و رفاه شد
   مهدی بهرامیان دهکردی کوچکترین کارافرین حوزه فناوری اطلاعات  به عنوان اولین مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در کارافرینی کودکان انتخاب شد.
     
 
سایتهای مفید