اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
جدول زمانبدی حضور دانش آموزان پایه دهم در همایش ورودی اعلام شد.
جدول زمانبدی حضور دانش آموزان پایه دهم در همایش ورودی اعلام شد.
 

پیام مدیریت دبیرستان ماندگار البرز در خصوص آزمون وردی
پیام مدیریت دبیرستان در خصوص تاخیر در اعلام نتایج آزمون ورودی
     
 
 
اعلام نتایج آزمون پایه دهم  
برای دریافت نتا یج 
آزمون ورودی پایه دهم به آدرس اینترنتی زیر مراجع کنید
www.azmoon.tehranedu.ir
     
 
ارتباط مستقیم