اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
برگزاری جلسه هیئت امنای دبیرستان
برگزاری جلسه هیئت امنای دبیرستان با حضور مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران

برنامه تابستانی دوره اول متوسطه اعلام شد
برنامه تابستانی پایه های هشتم و نهم دوره اول متوسطه اعلام شد
 
     
 
 
ارتباط مستقیم  
 
     
 
سند تحول بنیادین