پایه دهم و یازدهم تجربی 
   
     
 
   
پرورشی 
 
 
     
 
شورای دانش آموزی
اخبار و اطلاعیه های گروه تجربی (پایه دهم و یازدهم )
برنامه امتحانات نوبت اول دیماه 1399
برنامه امتحانات نوبت اول دیماه 1399

فراخوان عضویت در کار گروه های شورای دانش آموزی گروه تجربی
فراخوان عضویت
در کار گروه های
شورای دانش آموزی
گروه تجربی

جلسه پرسش و پاسخ شورای هماهنگی گروه تجربی با دانش آموزان پایه دهم
جلسه پرسش و پاسخ
شورای هماهنگی گروه تجربی
با دانش آموزان پایه دهم

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه یازدهم تجربی
دومین جلسه
انجمن اولیا و مربیان
پایه یازدهم تجربی