تابلو اعلانات  
 
  نمایندگان علمی  
 
  اخبار اختصاصی رشته علوم انسانی و معارف اسلامی   
تذکرات اجرایی برگزاری امتحانات دیماه 99
تذکرات اجرایی برگزاری امتحانات دیماه 99

برنامه جامع امتحانات دیماه گروه انسانی
برنامه جامع امتحانات
نیمسال اول دیماه( 99) 
گروه انسانی

نفرات برتر آزمون قلم چی 14 آذرماه 99 پایه دوازدهم رشته انسانی
نفرات برتر آزمون قلم چی
14 آذرماه  99
پایه دوازدهم رشته انسانی

برنامه ویژه آزمونهای درس عربی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی
برنامه ویژه
آزمونهای درس عربی
پایه دوازدهم رشته علوم انسانی
 
  گروه علوم انسانی  
 
  افتخارات  
 
  شورای دانش آموزی  
 
منابع و مآخذ کنکور سراسری 1400