اخبار اختصاصی  گروه علوم انسانی  
برنامه کلاسهای آموزشی آنلاین رشته علوم انسانی پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم ویژه ماه مبارک رمضان از تاریخ 6 لغایت 10 اردیبهشت اعلام شد.
برنامه کلاسهای آموزشی آنلاین رشته علوم انسانی
پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم ویژه ماه مبارک
رمضان از تاریخ 6 لغایت 10 اردیبهشت اعلام شد.

برنامه مطالعاتی پایه دهم و یازدهم رشته علوم انسانی در هفته اوّل اردیبهشت ماه 99 اعلام شد.
برنامه مطالعاتی پایه دهم و یازدهم رشته علوم انسانی
در هفته اوّل اردیبهشت ماه 99 اعلام شد.

برنامه آزمون های آنلاین پایه دهم و یازدهم رشته علوم انسانی در هفته اوّل اردیبهشت 99
برنامه آزمون های آنلاین پایه دهم و یازدهم
رشته علوم انسانی در هفته اوّل اردیبهشت 99
اعلام شد.

برنامه کلاسهای آموزشی آنلاین رشته علوم انسانی از تاریخ 16 لغایت 27 فروردین 99 اعلام شد.
برنامه کلاسهای آموزشی آنلاین
رشته علوم انسانی از تاریخ 16
لغایت 27 فروردین 99 اعلام شد.

برنامه مطالعاتی و تاریخ آزمون های آنلاین پایه یازدهم علوم انسانی در نیمه دوّم فروردین 99 اعلام شد.
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته علوم انسانی از تاریخ 16 لغایت 29 فروردین 99 و
همچنین آزمون های آنلاین پایه یازدهم علوم انسانی در نیمه دوّم فروردین 99 اعلام شد .

برنامه مطالعاتی و تاریخ آزمون های آنلاین پایه دهم علوم انسانی در نیمه دوّم فروردین 99 اعلام شد.
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته علوم انسانی از تاریخ 16 لغایت 29 فروردین 99 و
همچنین آزمون های آنلاین پایه دهم علوم انسانی در نیمه دوّم فروردین 99 اعلام شد .

برنامه مطالعاتی پایه دهم و یازدهم انسانی ویژه ایّام نوروز اعلام شد.
برنامه مطالعاتی پایه دهم و یازدهم
انسانی ویژه ایّام نوروز اعلام شد.
 
  اخبار اختصاصی گروه علوم انسانی ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )  
جلسه ویژه مشاوره گروهی با حضور اولیاء و دانش آموزان برتر پایه دوازدهم انسانی دبیرستان ماندگار البرز
جلسه ویژه مشاوره گروهی دانش آموزان برتر پایه
دوازدهم انسانی به همراه اولیاء محترمشان با حضور
آقای محمدی مدیر دبیرستان ماندگار البرز و آقای
مرادلو مدیر گروه علوم انسانی و مشاورین تحصیلی
علوم انسانی روز یکشنبه مورخه 3 آذر 98 در سالن
جلسات برگزار شد .