تابلو اعلانات  
 
  نمایندگان علمی  
 
  اخبار اختصاصی رشته علوم انسانی و معارف اسلامی   
برنامه امتحانات خرداد ماه 1400 پایه دهم و یازدهم رشته انسانی و معارف
برنامه امتحانات خرداد ماه 1400
پایه دهم و یازدهم رشته انسانی و معارف

برنامه ویژه آزمون های شبانگاهی پایه دوازدهم انسانی
برنامه ویژه
آزمون های شبانگاهی
پایه دوازدهم انسانی

تذکرات اجرایی برگزاری امتحانات دیماه 99
تذکرات اجرایی برگزاری امتحانات دیماه 99

برنامه جامع امتحانات دیماه گروه انسانی
برنامه جامع امتحانات
نیمسال اول دیماه( 99) 
گروه انسانی
 
  گروه علوم انسانی  
 
  افتخارات  
 
منابع و مآخذ کنکور سراسری 1400  
  شورای دانش آموزی