اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
همایش بازی سازان نوجوان در البرز برگزار شد
همایش بازی سازان نوجوان دردبیرستان ماندگار البرز برگزار شد

قهرمانی تیم شطرنج
قهرمانی تیم شطرنج دوره اول دبیرستان ماندگار البرزدر سطح‌منطقه ۶ 

دانش آموزان پایه هفتم در اردو
دانش آموزان پایه هفتم  دوره اول دبیرستان ماندگار البرزدر اردوی مشهد مقدس اعزام شدند

قهرمانی تیم هندبال دوره اول دبیرستان ماندگار البرز
قهرمانی تیم هندبال دوره اول دبیرستان ماندگار البرز

مراسم تقدیر از پرسنل اداری دبیرستان ماندگار البرز
مراسم تقدیر از پرسنل اداری دبیرستان ماندگار البرز 

ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم و دهم دبیرستان ماندگار البرز
شروع ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم و دهم دبیرستان ماندگار البرز از بهمن 
     
 
 
مناسبت ها