29 فروردین 1396

کسب مقام قهرمانی دبیرستان ماندگار البرز در مسابقات آموزشگاهی

کسب مقام قهرمانی دبیرستان ماندگار البرز در مسابقات آموزشگاهی
 دبیرستان ماندگار البرز در مسابقات آموزشگاهی منطقه به مقام قهرمانی دست یافت
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: /5
(1 نظر )

29 فروردین 1396

بازدیدمدیر آموزش و پرورش منطقه4 از دبیرستان ماندگار البرز

بازدیدمدیر آموزش و پرورش منطقه4  از دبیرستان ماندگار البرز
بازدید مدیرآموزش و پرورش منطقه4 به همراه معاونین و مدیران از دبیرستان ماندگار البرز
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(2 نظر )

21 فروردین 1396

موفقیت دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز خوارزمی

موفقیت دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز خوارزمی

موفقیت دانش آموزان دبیرستان در مرحله اول جشنواره نوجوان خوارزمی

 
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 1/8
(2 نظر )

20 فروردین 1396

نفرات برتر مسابقات حفظ قرآن کریم

نفرات برتر مسابقات حفظ قرآن کریم
معرفی نفرات برتر مسابقات حفظ قرآن کریم در سطح منطقه 6
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 4/5
(1 نظر )

16 فروردین 1396

سخنرانی پرفسور فرهود در جمع دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز

سخنرانی پرفسور فرهود در جمع دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
سخنرانی پرفسور فرهود در جمع دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

8 فروردین 1396

بازدید مدیرکل آموزش و پرروش شهر تهران از اردوی مطالعاتی عید دبیرستان ماندگار البرز

بازدید مدیرکل آموزش و پرروش شهر تهران از اردوی مطالعاتی عید دبیرستان ماندگار البرز

کمرئی مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران با حضور در دبیرستان ماندگار از اردوی مطالعاتی عید دانش آموزان بازدید کرد.

 
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 3
(2 نظر )

7 فروردین 1396

اجرایی طرح دوسالانه در پایه سوم

اجرایی طرح دوسالانه در پایه سوم
اجرایی طرح دوسالانه در پایه سوم دبیرستان ماندگار البرز در نوروز
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

5 فروردین 1396

بازدید مدیر آموزش و پرورش منطقه 6 از اردوی عید

بازدید مدیر آموزش و پرورش منطقه 6 از اردوی عید
بازدید مدیر آموزش و پرورش منطقه 6 از اردوی مطالعاتی عید پایه چهارم دبیرستان 
 
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

29 فروردین 1395

تقدیر از نفرات پذیرفته شده مرحله اول المپیاد

تقدیر از نفرات پذیرفته شده مرحله اول المپیاد
تقدیر از نفرات پذیرفته شده مرحله اول المپیاد در دبیرستان ماندگار البرز
مولف: سیامک رحمانی
0  نظر
رتبه خبر: 1/4
(10 نظر )

22 فروردین 1395

قهرمانی تیم والیبال دبیرستان ماندگار البرز

قهرمانی تیم والیبال دبیرستان ماندگار البرز
 تیم والیبال دانش آموزی دبیرستان ماندگار البرز با این برد شیرین به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.
مولف: سیامک رحمانی
1  نظر
رتبه خبر: 3/3
(3 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2