30 آبان 1396

قهرمانی تیم دو صحرانوردی دبیرستان ماندگار البرز در منطقه 6

قهرمانی تیم دو صحرانوردی دبیرستان ماندگار البرز در منطقه 6
قهرمانی تیم دو صحرا نوردی دبیرستان ماندگار البرز در سطح منطقه6
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 2/9
(4 نظر )

23 آبان 1396

بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز

بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز
بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

13 آبان 1396

سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز

سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز
سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز به مناسبت 13 آبانماه
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: /8
(2 نظر )

2 آبان 1396

تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات دانش آموزی

تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات دانش آموزی
تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات شورای  دانش آموزی
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

2 آبان 1396

سخنرانی دکتر فرهنگ برای دانش آموزان

 سخنرانی دکتر فرهنگ برای دانش آموزان
سلسه سخنرانی های دکتر فرهنگ برای دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 4/5
(1 نظر )

26 آبان 1395

کلاس های المپیاد و پیشرفته روز پنجشنبه تشکیل می گردد

کلاس های پیشرفته پایه نهم و المپیاد روز پنجشنبه تشکیل می گردد
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 4/2
(6 نظر )

25 آبان 1395

برنامه امتحانات میان ترم دوره اول

برنامه امتحانات میان ترم دوره اول
برنامه امتحانات میان ترم دوره اول دبیرستان ماندگار البرز
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 
(1 نظر )

19 آبان 1395

برگزاری اردوی دوره اول دانش آموزان

برگزاری اردوی دوره اول دانش آموزان
برگزاری اردوی دانش آموزان دوره اول دبیرستان ماندگار البرز 
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 4/3
(3 نظر )

19 آبان 1395

قهرمانی تیم های دوی صحرانوردی

قهرمانی تیم های دوی صحرانوردی
قهرمانی تیم های دوی صحرانوردی دبیرستان ماندگار البرز
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: /9
(10 نظر )

17 آبان 1395

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه مطبوعات

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه مطبوعات
بازدید دانش آموزان پایه دهم دبیرستان ماندگار البرز از نمایشگاه مطبوعات
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2