چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز چهارشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
آزمون جامع دانش آموزان پایه دهم ریاضی و تجربی
آزمون جامع دانش آموزان پایه دهم ریاضی و تجربی
روز پنجشنبه، هفتم  شهریور 98 ساعت 8 صبح برگزار
می گردد.
آزمون جامع دانش آموزان پایه دهم ریاضی و تجربی روز پنجشنبه، هفتم  شهریور 98 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.
 
انتهای پیام/.