گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 پنجمین جلسه انجمن اولیاءومربیان دوشنبه 20اردیبهشت 1400 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
2 چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان دوشنبه 11 اسفند 99 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
3 سومین جلسه انجمن اولیا مربیان مرکزی دوشنبه ششم بهمن ماه 1399 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
4 دومین جلسه انجمن اولیا مربیان مرکزی دوشنبه اول دیماه 1399 ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
5 معرفی اعضای هیئت رئیسه وکمیته های آموزشی - پرورشی و مالی و حقوقی انجمن ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
6 اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان و انتخابات هیئت رئیسه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
7 اعلام نتایح انتخابات انجمن اولیا مربیان در یال تحصیلی 1400-1399 ۱۳۹۹/۰۹/۰۱