21 اسفند 1397

برگزاری جلسه تخصصی دپارتمان های علمی و آموزشی دبیرستان ماندگار البرز

برگزاری جلسه تخصصی دپارتمان های علمی و آموزشی دبیرستان ماندگار البرز
جلسه تخصصی دپارتمان های علمی و آموزشی دبیرستان
ماندگار البرز روز دوشنبه مورخ 20 اسفند 97 با هدف ارزیابی
عملکرد ، جذب و ساماندهی نیروی انسانی در سالن جلسات
دبیرستان برگزار شد.
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - دپارتمان آموزشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1