13 بهمن 1399

زنگ انقلاب و چهل ودومین سالروزشکوهمندپیروزی انقلاب اسلامی

مولف: هادی فیض آبادی   /  دسته: خبرهای مدرسه   /  رتبه دهید:

زنگ انقلاب و چهل ودومین سالروزشکوهمندپیروزی انقلاب اسلامی

به مناسبت چهل ودومین سالروزشکوهمندپیروزی انقلاب اسلامی مراسمی باحضورهمکاران محترم ورعایت پروتکل های بهداشتی درسالن شهیدرجایی دبیرستان ماندگارالبرزبرگزارگردیدوبه سمع ونظردانش آموزان مدرسه درفضای مجازی رسید.

درابتدا،آقای خواجوی به قرائت کلام الله مجیدپرداختندوزنگ انقلاب نواخته وسرودجمهوری اسلامی پخش گردید.

سپس آقای محمدی مدیرمحترم سخنانی درمورداهمیت انقلاب اسلامی وثمرات آن ورهبرکبیرانقلاب حضرت امام خمینی(ره)،ایرادفرمودندکه اهم آن عبارت بودنداز:

  1. اهمیت جاذبه وشخصیت امام والهی بودن نهضت دربه ثمررسیدن انقلاب اسلامی وتوجه به نعمت امنیت وسلامت درداخل ومرزها.
  2. بررسی آماری دست آوردهاوپیشرفت های انقلاب اسلامی نسبت به حکومت شاهنشاهی.
  3. نتیجه بخش بودن مقاومت که توسط سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی وشهدای مدافع حرم مانندشهیدمحسن حججی ها،انجام پذیرفت بایدیکی ازمحورهاورویکردهاباشد.
  4. پیشرفت های علمی وفن آوری ونظامی کشورواقتدارایران بابرجسته کردن نقش شهدابه خصوص شهیددانشمندمحسن فخری زاده مانندپیشگام بودن درتهیه واکسن کروناکه یکی ازمهمترین دستاوردهاست.
  5. برجسته کردن مبارزه بافسادوبرقراری عدالت بافراخوان رهبرفرزانه وسکاندارانقلاب،حضرت ایت الله خامنه ای(مدظله العالی)برای گام دوم انقلاب،جهت تصدی جوانان درکارهاوحضورجوانان درصحنه وامیدبه آینده،که بااستعانت ازباریتعالی وتدبیروبرنامه ریزی وهمت مسولان ومردم بزودی محقق می گردد،ان شاءالله.