6 اسفند 1399

بزرگداشت هفتۀ تعلیم وتربیت اسلامی و8اسفندروزامورتربیتی.

مولف: هادی فیض آبادی   /  دسته: خبرهای مدرسه   /  رتبه دهید:

بزرگداشت هفتۀ تعلیم وتربیت اسلامی و8اسفندروزامورتربیتی.

برگزاری مراسم تقدیروتشکرازشورای پرورشی وتربیت بدنی وسلامت درسالن شهیدرجایی ساختمان سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی دبیرستان ماندگارالبرزبه مناسبت هفتۀ تعلیم وتربیت اسلامی و8اسفندروزامورتربیتی.

این مراسم بارعایت پروتکل های بهداشتی باحضورمعاونت پرورشی وتربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش منطقه6تهران جناب آقای کریمی وسرکارخانم حاج علی اکبری ودیگرمدعوین محترم برگزارگردید.

درابتداآیاتی ازکلام الله مجیدتوسط جناب آقای فیض آبادی همکارمحترم این واحدآموزشی قرائت شدوسپس سرودجمهوری اسلامی درسالن طنین اندازشد.

درادامه جناب آقای محمدی مدیرمحترم پس ازخیرمقدم به میهمانان محترم وهمکاران باقدردانی ازگروه پرورشی وتبریک میلادباسرسعادت حضرت علی علیه السلام به عظمت وشان حضرت وتاثیربسزای آن دررسیدن کشوربه موفقیتهای بزرگ وچشمگیردرتمامی عرصه هاپرداختندوگفتند:به همین خاطراست که همه به مولااقتدامی کنندوبه قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دروصیت نامۀ خود"مامفتخریم که ازاین ویژگیها وخصائل بزرگ ارزشهای الهی بهره مندیم.

وهمینطورسرسلسله جنبان فعالیتهای تربیتی مدرسۀ البرز را برگزاری نمازهای جماعت معرفی کردندوبه کسب76رتبه منطقه ای و32رتبه استانی درمسابقات فرهنگی وهنری اشاره کردند.

همینطوربرگزاری هیئت های فرهنگی بدون وقفه درهمۀ پنج پایۀ مدرسه به شکل مجازی_برگزاری اعیادومناسبت هادرفضای مجازی_ برگزاری انتخابات جلسات ونشست های شورای دانش آموزی پرشوردرفضای مجازی و...

درادامه معاونت پرورشی وتربیت بدنی وسلامت منطقه6جناب آقای کریمی بیاناتی ایرادفرمودندکه اهم آن عبارتنداز:مدرسه بایدمنطبق برسلیقه وذات وچیزهایی که قراراست دانش آموزباآن زندگی بکندطراحی بشودوباافتخارمی گویم دبیرستان ماندگارالبرزرامی پسندم به واسطۀ اینکه به همۀ ابعادوساحت های تعلیم وتربیت توجه می کندومی پردازد-مرزبندی بین مسائل تربیتی وآموزشی وجودندارد-تبیین تفاوتهای بین معلم ومدرس-هرمعلمی خودیک معلم تربیتی است وباتغییرشرایط درایام کروناآن هم به یکباره وبدون مقدمه وابزار،معلمین ماخودراباشرایط سازگارکردندوانقلابی به وجودآوردندکه بایدبه همکاران مدرسه "مدافعین آموزش "اطلاق کردوجای بسی تقدیروتشکروقدردانی دارد.

سپس جناب آقای فیض آبادی  باخواندن اشعاری زیباوپرمعنا به مدیحه ثرایی روزمیلاد فرخندۀ امام المتقین،امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام پرداختند.

درآخرمراسم تجلیل ازهمکاران محترم حوزه پرورشی وتربیت بدنی وسلامت به عمل آمدوحاج آقای دارابی معاون پرورشی وتربیت بدنی وسلامت مدرسه اززحمات تمامی همکاران ودست اندرکاران این حوزه به خصوص توجه ویژۀ اقای محمدی مدیرمحترم به امورتربیتی تشکروقدردانی نمودند.

تعداد مشاهده (68)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "بزرگداشت هفتۀ تعلیم وتربیت اسلامی و8اسفندروزامورتربیتی."


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید