20 اسفند 1399

برگزاری نشست علمی پایه هاباموضوع ارزشیابی درفضای مجازی

مولف: هادی فیض آبادی   /  دسته: خبرهای مدرسه   /  رتبه دهید:

برگزاری نشست علمی پایه هاباموضوع ارزشیابی درفضای مجازی

 
برگزاری نشست علمی پایه هاباموضوع ارزشیابی درفضای مجازی
دراین جلسه که راس ساعت10صبح چهارشنبه20اسفندماه1399درسالن شهیدرجایی ساختمان شهیدسردارحاج قاسم سلیمانی دبیرستان ماندگارالبرزبرگزارگردیددرابتدای جلسه پس ازقرائت کلام الله مجیدونواخته شدن سرودجمهوری اسلامی ایران،جناب آقای دکترفانی درمورد
اهمیت ارزشیابی ویادگیری دانش آموزان ونحوه وروشهای آن بیانات اجمالی داشتند.
درادامه مدیران محترم پایه هاومعاون محترم آموزشی مدرسه آقای دکترتجلی نیاومشاورمحترم مدرسه جناب آقای میربلندبه تشریح وتبیین سیاست های پایه وعملکردشان درموردنحوۀارزشیابی وتاثیرآن دریادگیری دانش آموزان پرداختند