22 اردیبهشت 1400

پنجمین جلسه انجمن اولیاءومربیان دوشنبه 20اردیبهشت 1400

مولف: هادی فیض آبادی   /  دسته: خبرهای مدرسه   /  رتبه دهید:

پنجمین جلسه انجمن اولیاءومربیان دوشنبه 20اردیبهشت 1400

پنجمین جلسه انجمن اولیاءومربیان مرکزی دبیرستان ماندگارالبرزراس ساعت10صبح دوشنبه1400/02/20 درسالن همایش شهیدنوری زاده واقع درساختمان سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی بارعایت پروتکل های بهداشتی وحضوراکثریت اعضاءتشکیل گردید،درابتداآیاتی چندازقرآن کریم تلاوت گردیدوسپس جناب آقای محمدی مدیرمحترم دبیرستان ضمن تشکراززحمات اعضاءمحترم انجمن مرکزی وپایه هاپیشاپیش عیدسعیدفطررانیزتبریک گفتند. درادامه جناب آقای خسروی رئیس محترم انجمن مرکزی اززحمات اعضای انجمن تقدیروتشکرنمودند،به خصوص سرکارخانم دکترسعدی نایب رئیس انجمن که باتدابیروزحمات وپیگیریهای مستمرایشان سبب پیشرفت دوچندان اهداف وعملکردانجمن مرکزی شده است تشکروقدردانی ویژه ای داشتند.
سپس سرکار خانم دکترسعدی به بیان مصوبات هیات امناءدبیرستان ماندگارالبرزکه درمورخ19اردیبهشت برگزارگردیده بودپرداختندازجمله تمدیدزمان ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان ماندگارالبرزهمزمان بازمان ویرایش اطلاعات درتاریخ25اردیبهشت لغایت30اردیبهشت که این امکان رابرای جاماندگان ازثبت نام آزمون ورودی دبیرستان جهت ثبت نام وشرکت درآزمون رافراهم می آورد. تشکیل کلاس های تابستانی از تیرماه برای پایه دواردهم هشت هفته و دهم و یازدهم شش هفته
همچنین میزان افزایش فعالیت های فوق برنامه در هیت امنا را عنوان نمودند سپس جناب آقای شیرافکن مدیرپایه دهم ریاضی دبیرستان به تبیین برنامه های صورت گرفته ودردست اقدام پایه دهم ریاضی پرداختندوهمینطوراززحمات بیدریغ سرکارخانم دکترسعدی باتقدیم لوح تقدیرتشکروقدردانی نمودند.
سپس اعضای محترم به ارائه نظرات خوددرموردتبیین برنامه هاواقدامات جناب آقای شیرافکن پرداختندوجناب آقای دکترافضلی باتبریک روزمعلم وتشکراززحمات پایه دهم ریاضی وحسن خلق وحضورهمیشگی جناب آقای شیرافکن به نیکی وبزرگی یادکردند.
جناب آقای آقایاری اززحمات وپیگیریهای سرکارخانم محمدی درجهت رفع مشکلات دانش آموزان دبیرستان وخانواده هایشان ومشاوره فردی فرزندانشان تقدیروتشکرنمودند
وهمچنین حاج آقای دارابی معاونت پرورشی وتربیت بدنی مدرسه ازهمدلی وهمکاری اعضای پایه دهم به عنوان نقطه قوت یادکردندوبیان نمودندوحدت پدروومادرویگانه بودن اولیای مدرسه دربالندگی شخصیت وپرورش دادن دانش آموزان وفرزندانی متعادل تاثیربسزایی دارد.
آقای سرکیسیان نیزبه بیان اقدامات انجام شده وبرگزاری هفت جلسه درحوزه پشتیبانی پرداختندوگزارشی ارائه نمودند
جناب آقای قاسمی نماینده دبیران دبیرستان وعضومحترم انجمن مرکزی ازنگاه مثبت اعضای انجمن ودوستان به دبیرستان ماندگارالبرزتشکرنمودندواززحمات همه دبیران مدرسه تشکروسپاسگزاری کردند
وجناب آقای محمدی پیشنهادتشویق دبیران پایه دهم ریاضی به دلیل زحمات وکسب موفقیتهاوبرگزاری تمام آزمونها که به صورت تشریحی برگزار گردید را داشتند.
برخی از شاخص های انجمن پابه موفق در جلسه توسط سرکار خانم دکتر سعدی مطرح گردید.

تعداد مشاهده (209)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "پنجمین جلسه انجمن اولیاءومربیان دوشنبه 20اردیبهشت 1400"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید